Sportmassage

Bij sport wordt het lichaam vaak totaal belast. Door bepaalde bewegingspatronen worden sommige delen van het lichaam extra belast. Intensief bewegen kan spierpijn en/of overbelasting veroorzaken. De spieren en bijbehorende structuren hebben bij overbelasting vaak veel te lijden. Dit uit zich in vermoeidheid, stijfheid en pijn.

Wist u dat uw spieren zich na een inspanning sneller herstellen, als de afvalstoffen door middel van Sportmassage versneld afgevoerd worden? Sportmassage is er vooral op gericht deze insluipende problematiek en veranderingen in het spierweefsel te voorkomen. Het bevordert het herstel en voorkomt sportblessures. 

Bij een Sportmassage worden door strijkingen en knedingen blokkades in de spieren opgeheven en worden afvalstoffen sneller afgevoerd.

TIP: Deze massage is specifiek bedoeld voor de gezonde sporter, maar kan voor ieder ander ook zeer zinvol zijn, bijv. voor mensen met nek- en rugklachten zoals gestresste ZZP-ers. Zie voor meer informatie Wat is Sportmassage?.

TIP2: Behandelingen die klachtgerelateerd zijn, worden wellicht vergoed als een neuromusculaire behandeling door uw zorgverzekeraar. Zie Vergoedingen.

TIP3: Zie voor reviews over de Sportmassage Referenties.bord-ace-scheef


Copyright © 2013. All Rights Reserved.