Triggerpoint

 

Velen, zowel medici als niet medisch geschoolden, denken dat men de oorzaak van pijn altijd daar moet zoeken waar de pijn zich manifesteert. Dat is niet terecht.

De Amerikaanse artsen Janet Travell en David Simons publiceerden ruim twintig jaar geleden hun monumentale medische handboek: 'Myofascial Pain and Dysfunction; The Trigger Point Manual'hiermee ontrafelden zij het mysterie van wat bekend staat als 'referred pain' ofwel 'afgeleide pijn'.

De door hen ontwikkelde 'Triggerpoint methodiek' is een wetenschappelijk onderbouwde en aangetoonde wijze om pijnproblemen op te lossen. Later is o.a. door Clair Davies het handboek 'Triggerpoint therapie' geschreven, waarin verkort, maar in duidelijke en begrijpbare taal dezelfde principes vermeld staan. Zie voor meer informatie Wat is een triggerpoint? en/of Hoe werkt triggerpoint therapie?

Deze vorm van behandelen gecombineerd met coaching kan een oplossing bieden voor mensen met chronische pijn, overbelasting van het bewegingsapparaat of andere pijnklachten.

TIP: Behandelingen die klachtgerelateerd zijn, worden wellicht vergoed als een neuromusculaire behandeling door uw zorgverzekeraar. Zie Vergoedingen.

TIP2: Zie voor reviews over de Triggerpoint therapie Referenties.

Wallchart Triggerpoint


Copyright © 2013. All Rights Reserved.