Vergoedingen Zorgverzekeraars

 

MASSAGEPRAKTIJK SMARAGD is aangesloten bij verschillende beroepsverenigingen en registers:

BVAT (Beroepsvereniging Voor APS Therapeuten) - Registratienummer: 388

NMTN (NeuroMusculaire Therapeuten Nederland) - Registratienummer: T1401

NIBIG (Nederlands Instituut voor Bevordering van de Integrale Gezondheidszorg) - Registratienummer: 523771

RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg) - Registratienummer: 170786R

NVST (Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten) - Registratienummer: L3431

Deze organisaties waarborgen de kwaliteit en kennis van hun leden door middel van bijscholing. De leden van deze organisaties worden erkend door verscheidene zorgverzekeraars. Afhankelijk van hoe u aanvullend verzekerd bent, vergoeden zorgverzekeraars de behandelingen geheel of gedeeltelijk. Per jaar kunnen zorgverzekeraars een beroepsvereniging wel of niet opnemen in hun erkeningenbeleid. Het is raadzaam hierover eerst met uw zorgverzekeraar contact op te nemen!

Check voor de meest actuele stand van zaken de relevante pagina's van de desbetreffende beroepsvereniging:

BVAT vergoedingen zorgverzekeraars

NMTN vergoedingen zorgverzekeraars

NIBIG vergoedingen zorgverzekeraars

RBCZ vergoedingen zorgverzekeraars

NVST vergoedingen zorgverzekeraars

Mocht uw zorgverzekeraaar niet in deze lijst voorkomen, dan worden de behandelingen volgens de polisvoorwaarden niet vergoed. Maar u kunt proberen of uw zorgverzekeraar toch (gedeeltelijk) wil betalen. U moet dan een zogenaamde coulanceverklaring, samen met de factuur, aan de zorgverzekeraar sturen. Vraag uw therapeut daar naar.

AGB code 90046130 / 90054750


Copyright © 2013. All Rights Reserved.